MENU

Pomoc / Przydatne informacje


Prace koncepcyjne i projekty graficzne


Projekt graficzny wykonany przez Grupę Reklamową REDEYE wraz z przekazanym prawem do jego użytkowania jest jednolitą usługą, za którą agencja otrzymuje honorarium. Klient w momencie udzielenia naszej firmie zlecenia, uznaje obwiązek uiszczenia ustalonego honorarium za wykonane przez firmę Juwex projekty oraz wszelkie inne czynności pozstające z nimi w związku (doradztwo, kocepcja, grafiki, teksty itp.). Także wtedy, gdy wykonanych pojektów i wszelkich innych czynności Klient nie wykrzysta.

Grupa Reklamowa REDEYE ma prawo do wynagrodzenia także wtedy, gdy w drodze umowy nie zostało przekazane prawo użytkowania, a przedmiotem umowy zlecenia jest jedynie dostarczenie projektów lub/i szkiców bądź wykonanie innych czyności.

Grupa Reklamowa REDEYE zachowuje prawo do pełnej wysokości wynagrodznia także wtedy, gdy zlecenie nie dochodzi do skutku z przczyn nie leżących po jej stronie.